Timber Framing (Ramverkhus, Korsvirkeshus) är ett gammalt sätt att bygga hus på, våra lador är byggda efter ramverks konstruktion.
 
I USA, Kanada, Tyskland och England, har Timber Framing återupplivats sedan

1970-talet och växer stadigt. 
 
Gammalt hantverk har morderniserats, tack vare nya verktyg och maskiner,

och gjort ramverken mer prisvärda. 
 
Ramverkshus skiljer sig från vanliga traditionella timmerstommar,

det är alltså inte ett hus med timmer väggar.
 
Den bärande konstruktionen utgörs av, ett ramverk av stolpar, 

balkar och takstolar av vanligtvis grovt timmer.
 
Sen kan man alltså själv välja vilken fasad och vilka innerväggar man vill ha.

Det bärande ramverket ger frihet till öppna planlösningar, 

ofta med vackra glaspartier. Alltså inga bärande timmerväggar.
 
Ett alternativ för Dig som vill bo i tättort, 

och njuta av vackert timmer på insidan av huset. 
 
Grovlek och utseendet av timret är en smaksak.
 

    •    Fyrkantigt eller runt
    •    Grovhugget eller planhyvlat
    •    Hela timmerstockar eller limträbalk
    •    Furu eller ek

 
Normal används timmer som är från 15 till 30 cm tjockt (6” – 12”) 
 

Om Timber Framing

Swedish Timber Frame  Kåvivägen 44  705 91  Örebro   070 - 305 42 99  I   info@swedishtimberframe.se